Khoan lỗ laser

Công nghệ laser giúp tạo hàng loạt lỗ khoan trên vật liệu và thường tùy thuộc vào độ dày vật liệu, kích thước, số lượng lỗ khoan,...