Khắc bóc vật liệu

Khắc bóc vật liệu laser là phương pháp loại bỏ chính xác các lớp phủ ngoài của vật liệu tạo hiệu ứng khắc mong muốn.