Hàn laser

Bất kể loại vật liệu của bạn là gì hay dày đến đâu, máy hàn laser đều có thể giúp bạn sửa chữa nhờ vào nguồn laser nguồn xung & CW.