[Khắc nameplate] Máy Laser Namson + Bộ Nạp Phôi Tự Động để khắc lên sản phẩm

Dưới đây là clip mô tả giải pháp khắc laser lên tấm nameplate kim loại có kết hợp bộ nạp phôi tự động có sử dụng scan Qr Code.

Bộ giải pháp bao gồm:

Quy trình hoạt động giải pháp khắc laser kết hợp bộ nạp phôi tự động như thế nào?

Đầu tiên máy quét mã vạch sẽ quét qua Qr Code đã tích hợp sẵn dữ liệu, và truyền dữ liệu qua máy tính xử lý, sau đó máy tính sẽ mã hóa và truyền tín hiệu đến bộ phận máy laser. Đồng thời bộ nạp phôi tự động sẽ đưa phôi là nameplate vào vị trí khắc, khi đó máy laser sẽ tiến hành khắc sản phẩm và trả về khi khắc xong, và quá trình lặp lại tiếp tục.

Máy khắc laser Nam Sơn + Bộ nạp phôi tự động để khắc sản phẩm

Máy khắc laser Nam Sơn + Bộ nạp phôi tự động để khắc sản phẩm

 

Clip toàn bộ giải pháp khắc laser nameplate kim loại

Hotline hỗ trợ về giải pháp khắc này: 0909961715

Sản phẩm máy laser Nam Sơn: http://namson.com.vn/san-pham/san-pham-theo-thuong-hieu/namson-laser/may-khac-laser-powermark-f-series.html