Khắc dấu

Một trong những ưu điểm của máy laser Fiber là khắc (dấu) trên nhiều vật liệu công nghiệp như gốm sứ, nhựa và kim loại