Bạn cần cắt/khắc trên vật liệu gì?

Nếu bạn cần, chúng tôi sẽ thử nghiệm vật liệu của bạn để giúp bạn tìm ra hệ thống máy phù hợp nhất cho bạn.

1. Loại vật liệu bạn cần xử lý là gì?

Kim loại (Thép, inox, đồng, bạc, nhôm,...)
Phi kim (Da, vải, giấy, gỗ, nhựa,...)
Cả hai (Kim loại & Phi kim)
Vật liệu khác

2. Bạn cần khắc gì trên vật liệu?

Khắc code-date
Khắc Logo
Khắc số serial - mã vạch
Khắc chữ - Hình ảnh
Nội dung khác

3. Yêu cầu khắc/cắt... của bạn như thế nào?

Khắc sâu trên vật liệu
Khắc mịn trên bề mặt)
Khắc/ cắt tốc độ nhanh theo băng chuyền
Khắc/ cắt không làm hỏng bề mặt vật liệu

Vui lòng điền thông tin để chúng tôi liên hệ lại tư vấn cho bạn:
Họ và tên*
Địa chỉ
Điện thoại*
Email*
Đánh dấu bảo mật*