Máy đột kim Pryor

Công nghệ khắc đột là công nghệ khắc tạo vết lõm trên vật liệu để tạo ra các dữ liệu nhận diện bằng chữ hoặc số, các mã code dữ liệu 2D, hoặc logo trên sản phẩm mà con người có thể đọc được. Hệ thống máy khắc Marktronic™ của chúng tôi là những sản phẩm nổi tiếng được ứng dụng phần lớn vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau với chất lượng cực cao và được đánh giá là sản phẩm uy tín trên thế giới.

  • Marktronic™ 3000 ProtaDot 130-30E-40E

    Marktronic™ 3000 ProtaDot 130-30E-40E

    Công nghệ khắc đột (hay còn gọi là công nghệ khắc bằng mũi kim, đầu nhọn, hoặc khắc đột vi mô) là công nghệ khắc tạo vết lõm trên vật liệu để tạo ra các dữ liệu nhận diện bằng chữ hoặc số, các mã code dữ liệu 2D, hoặc logo ... Chi tiết
  • MarktronicTM LCD Markmate

    MarktronicTM LCD Markmate

    Công nghệ khắc đột (hay còn gọi là công nghệ khắc bằng mũi kim, đầu nhọn, hoặc khắc đột vi mô) là công nghệ khắc tạo vết lõm trên vật liệu để tạo ra các dữ liệu nhận diện bằng chữ hoặc số, các mã code dữ liệu 2D, hoặc logo ... Chi tiết