Bạn cần cắt/khắc trên vật liệu gì? | May khac laser| Máy khắc laser, Máy cắt laser, Máy hàn laser mini cao cấp
[XTemplate]
  • parse: blockname [main.module_center_banner] does not exist

Bạn cần cắt/khắc trên vật liệu gì?

Nếu bạn cần, chúng tôi sẽ thử nghiệm vật liệu của bạn để giúp bạn tìm ra hệ thống máy phù hợp nhất cho bạn.

Tên hoặc Công ty*
Địa chỉ
Điện thoại*
Email*
Tiêu đề*
Nội dung yêu cầu*
Đánh dấu bảo mật*

Liên hệ với phòng thử mẫu của chúng tôi!

Điền vào biểu mẫu bên trái, hoặc gọi cho chúng tôi theo số (08) 3997.4421 để đăng ký thử mẫu vật liệu của bạn. Chúng tôi sẽ kiểm tra và sớm trả lời cho bạn.

Để giúp chúng tôi kiểm tra, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi:

  • Một mô tả ngắn gọn về hình dạng, kích thước và vị trí của nhãn hiệu.
  • Đồ họa hoặc biểu tượng được chào đón, chỉ cần chắc chắn rằng chúng có độ phân giải cao.
  • Một vài khoảng trống thêm (nếu có thể) để tinh chỉnh các ứng dụng.

Chúng tôi sẽ gửi lại một bản kết quả thử nghiệm với các bộ phận của bạn mà thảo luận về kỹ thuật chúng tôi sử dụng để đánh dấu các bộ phận, giới thiệu máy của chúng tôi, và nhiều hơn nữa.

Cảm ơn bạn và chúng tôi rất mong được cộng tác với bạn!